Vergoeding

In het algemeen geldt dat Oefentherapie Cesar bij een aanvullende verzekering door ziektekostenverzekeraars wordt vergoed. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt verschilt per verzekering.

Chronische aandoeningen worden vanaf de 20e behandeling vergoed uit de hoofdverzekering, mits de aandoening/ziekte voorkomt op de chronische lijst (bekend bij uw oefentherapeut). De vergoeding voor de eerste 19 behandelingen valt onder de aanvullende verzekering.

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar worden maximaal 18 keer vergoed uit de hoofdverzekering.

Onze praktijk heeft met alle bekende zorgverzekeraars een contract afgesloten. Een behandeling oefentherapie heeft geen consequenties voor uw eigen risico. Meer informatie ? Neem dan gerust contact met ons op.